Visie

Elk kind is uniek en blinkt ergens in uit. Dat is ons uitgangspunt. Onze belangrijkste zorg is dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt.

Daarom hechten we veel belang aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO). We werken vanuit de zorgvraag en behoeften van ieder kind en hebben vooral aandacht voor het positieve. Door te vertrekken vanuit de sterktes en talenten, ervaren de kinderen succeservaringen, wat een gunstige invloed heeft op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. We werken zoveel mogelijk preventief en bieden de nodige structuur, die voor rust en voorspelbaarheid zorgt. Daarnaast leren we kinderen ook omgaan met hun minder sterke kanten. We leren hen hun mogelijkheden realistisch inschatten en de moeilijkheden die er zijn op een goede manier aanpakken of accepteren.

Zo proberen we ervoor te zorgen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die een positief-realistisch zelfbeeld hebben en met zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen durven aangaan. We geloven dat kinderen die zich goed voelen, ook beter ‘presteren’. Hiermee bedoelen we dat kinderen beter kunnen ontwikkelen, leren en groeien wanneer ze goed in hun vel zitten.

Onze manier van lesgeven vertrekt vanuit de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind. We bieden onderwijs op maat en trachten hiervoor een krachtige leeromgeving te scheppen. De leerkracht past zijn interactiestijl aan zodat de wederkerigheid en betrokkenheid gestimuleerd wordt (actief leren).

Het onderwijs en de ondersteuning in onze school zijn erop gericht kinderen kansen te geven om zo inclusief mogelijk te participeren aan de samenleving. We hechten daarom ook veel belang aan “leren leren”. Wanneer kinderen leren leren, dan geeft hen dit de mogelijkheid om levenslang bij te leren en problemen in allerlei contexten aan te pakken en op te lossen. Hierbij hebben we aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van een kind (kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes).

Met veel geduld, een luisterend oor, empathie, creativiteit, humor, warmte en enthousiasme bieden we optimale leer- en ontwikkelingskansen op ieders niveau. We zoeken naar een goede mix van begripvol accepteren, waarderend steunen en controlerend sturen. Dit doen we in dialoog met ouders en betekenisvolle derden. Een fijne samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders vormt immers de basis voor ons kwaliteitsonderwijs.