Teams

Kinderen leren het beste van en met elkaar. Iedereen is uniek en heeft eigen groeipunten en sterktes. Wij staan voor elkaar leren respecteren en leren omgaan met elkaar op een positieve manier. Elke Blinker staat voor een bepaald type leerling. In alle klassen komen alle types voor. Onze leerlingen worden ingedeeld afhankelijk van de noden, los van het type.

Groene Blinkers

Ik leer jullie de Groene Blinkers kennen! Hier krijgen we veel ondersteuning op vlak van leren omdat zelfstandig werken voor ons nog moeilijk is. Ook bij sociaal- emotionele vaardigheden hebben we nood aan nabijheid van een leerkracht. Wij leren om meer zelfredzaam te zijn. Onze leerkrachten hebben een sturende en zorgende houding.

Blauwe Blinkers

Ik zit in het team van de Blauwe Blinkers. Wij kunnen al behoorlijk met schoolse druk om. Verder oefenen we om zelfstandiger te werken in de klas. Op vlak van sociaal-emotionele vaardigheden krijgen we veel begeleiding van onze leerkrachten. De leerkracht is onze coach.

Paarse Blinkers

Ik stel de Paarse Blinkers voor. Ook wel de Auti+-werking genoemd. Voor deze leerlingen wordt veel structuur en voorspelbaarheid geboden in een prikkelarme omgeving. De leerkrachten zorgen voor duidelijkheid en visualisering. Wij werken veel aan onze sociaal- en emotionele vaardigheden.

Gele Blinkers

Zie hier de Gele Blinkers! Wij zijn leerlingen die leerstof beter opnemen door handelingen te doen. Wij oefenen voornamelijk op de zaken die belangrijk zijn in het dagelijks leven b.v. koken, met geld betalen, winkelen,… De leerkrachten zijn onze sturende begeleiders die ons helpen groeien in zelfredzaamheid en ons welbevinden.

Regenboogklas

Ik stel jullie graag de Regenboogklas voor. Voor sommige leerlingen is voltijds onderwijs moeilijk is. Zij kunnen tijdelijk en op afgesproken momenten een time-out nemen in de Regenboogklas.


Type BA: voor kinderen met leermoeilijkheden of een ontwikkelingsachterstand, die ondanks de extra inspanningen in het gewoon onderwijs onvoldoende vooruitgang maken in het leren.

Type 3: voor kinderen met een emotionele en/of gedragsstoornis.

Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis.